RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPORT: 1 an de mandat la ANDPDCA

1 AN DE MANDAT – Stadiul îndeplinirii obiectivelor la nivelul ANDPDCA

În luna noiembrie 2020 se împlinește un an de la reorganizarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), prin unirea a două instituții distincte, care gestionau problematica persoanelor cu dizabilități, copiilor și adopției.

La preluarea mandatului, președintele ANDPDCA, Maria Mădălina Turza, și-a asumat un set de obiective concrete, declinate din Planul de Guvernare, în răspuns la nevoile sociale identificate și în conformitate cu atribuțiile instituite prin lege ale Autorității, pentru care a realizat demersuri de coordonare și implementare alături de echipa ANDPDCA:

Nr.Obiective  2019Rezultate 2020
1Reglementarea serviciilor de RESPIRO pentru copiiRealizat
2Eficientizarea procesului de adopțieRealizat
3Standarde de calitate pentru serviciile destinate copiilor victime ale traficului de persoaneRealizat
4Mecanism de sesizare a abuzurilor din centrele de copii și adulți cu dizabilitățiRealizat
5Redeschiderea unităților protejate autorizateRealizat
6Program de evaluare a accesibilizăriiRealizat
7Dinamizarea procesului de dezinstituționalizare În derulare
8Asigurarea finanțării pentru centre RESPIRO ADULȚI – 2021
9Reglementarea decontării carburantului pentru persoanele cu dizabilități – modificarea Legii 448/2006 și elaborare norme de aplicare
10Tehnologii asistive acordate inclusiv elevilor peste 18 ani și studenților prin voucherele ANDPDCA, inclusiv pentru afecțiuni bilaterale
11Locuri dedicate pentru elevii cu CES în licee și școli profesionale (Parteneriat ANDPDCA-MEC)
12Demararea procesului de lucru și reglementare a deciziei asistate pentru persoanele cu dizabilități
13Dublarea bugetului pentru serviciile sociale – Noile Standarde de Cost.
14Gestionarea pandemiei Covid 19 în serviciile sociale

GALERIE FOTO VIDEO http://andpdca.gov.ro/w/bilant-1-an-de-mandat-la-andpdca-madalina-turza-presedinte-secretar-de-stat/

În spiritul transparenței, astăzi, 13 noiembrie 2020, ANDPDCA prezintă stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate și o analiză sumativă a activității desfășurate pe parcursul unui an:

1.  Reglementare servicii RESPIRO pentru copii

În România nu puteau funcționa servicii de tip RESPIRO pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora deoarece nu exista cadrul legal necesar înființării unuor astfel de spervicii. Cu alte cuvinte, nici furnizorii publici, nici cei privați nu aveau dreptul să înființeze și să licențieze servicii destinate acestui tip de nevoie.

În urma unui amplu proces de consultare cu societatea civilă și specialiștii în domeniu, ANDPDCA a introdus în nomenclatorul de servicii, serviciul de tip respiro pentru copiii cu dizabilități și famillile acestora și a elaborat Standardele de calitate în baza cărora aceste tipuri de servicii pot funcționa – http://andpdca.gov.ro/w/in-dezbatere-stanndarde-minime-de-calitate-pentru-centre-respiro-destinate-copiilor-cu-dizabilitati/

2.  Eficientizarea procesului de adopție

Aproape 8.000 de copii adoptabili în urma demersurilor realizate de ANDPDCA prin Planul de Acțiune ”COPII, NU DOSARE!” O măsură centrală a acestui Plan a avut în vedere deblocarea dosarelor de adopție, care din motive nejustificate, mențineau copiii în sistemul de protecție, fără a avea acces la posibilele familii adoptatoare. Planul, în integralitate poate fi consultat aici: http://andpdca.gov.ro/w/planuri-si-actiuni/.

 • Dacă la sfârșitul lunii iunie 2020, în sistem figurau 3.985 copii adoptabili, la finalul lunii septembrie, în urma demersurilor ANDPDCA, numărul acestora aproape că s-a dublat, ajungând la 7.822 de copii adoptabili.
 • Au fost revizuite peste 26.000 de dosare ale copiilor.
 • Au fost revizuite informațiile din Registrul Național de Adopții – Profilul public pentru 2.035 de copii adoptabili, în sensul descrierii profilului exhaustiv al copilului, astfel încât rezultatul prezentării să poată susține caracterul informativ al acesteia.
 • A fost elaborat și transmis Ghidul privind Implementarea Unitară a Procedurii Adopției Interne;
 • Au fost demarate sesiunile de îndrumare și consiliere destinate specialiștilor din compartimentele de adopție din cadrul DGASPC;
 • ANPDCA aplică acum înainte contravenții. Ordinul de președinte privind aplicarea contravențiilor a fost publicat în Monitorul oficial,
 • A fost elaborat un Plan de Control în domeniul adopției, urmărește implementarea măsurilor și aplicarea prevederilor legale
 • A fost deschisă o linie telefonică pentru părinții care doresc să afle informații despre adopții sau care vor să ne sesizeze nereguli de procedură, disponibilă în fiecare zi de Joi, între orele 11.00-13.00 – 0784 295 933
 • Îndrumăm și monitorizăm constant revizuirea Profilului Public al copiilor ”greu adoptabili”.
 • În tot acest timp există desemnată la nivelul ANDPDCA o persoană care monitorizează colectarea datelor, ține legătura cu Direcțiile și solicită note justificative și explicații, acolo unde datele ridică semne de întrebare.

3.  Standarde de calitate pentru serviciile destinate copiilor victime ale traficului de persoane

ANDPDCA are astăzi, în premieră, un Plan de Acțiune pentru prevenirea traficului de minori din sistemul de protecție – ”CREȘTEM COPII LIBERI!”

 • A fost creat cadrul formal de cooperare cu instituțiile, care gestionează prevenirea și combaterea traficului de persoane, MAI – IGPR, DIC, DCCO, ANITP.
 • A fost elaborat cadrul normativ de funcționare a serviciilor pentru copiii victime – Standardele minime de calitate pentru serviciile destinate victimelor minore ale traficului de persoane, aprobate prin Ordin de Ministru.
 • În parteneriat cu Asociația eLiberare și Ambasada Marii Britanii la București, este implementat Programul de Formare în domeniul traficului de persoane și al impactului traumei în asistența victimelor, cu specialiștii din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC), la nivel național.

Peste 300 de specialiști, care intervin direct în cazurile de trafic, din perspectiva serviciilor acordate victimelor minore vor beneficia de formare în aspecte cheie ce țin de identificare, referire și asistența acordată victimelor.

4.  Mecanism de sesizare a abuzurilor din centrele de copii și adulți cu dizabilități

ANDPDCA în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România,  Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI) și Centrul de Resurse Juridice (CRJ) implementează linia telefonică de urgență Telverde 0800 500 550 destinată copiilor și adulților din centrele de instituționalizare.

Acest instrument, operaționalizat din luna ianuarie 2020 și extins din luna iulie 2020, a fost operaționalizat pentru a reduce sentimentul de nesiguranță al copiilor și adulților din centre, pentru a le oferi consiliere și asistență psiho-socială, consiliere juridică, dar și pentru a preveni și identifica eventualele provocări și abuzuri cărora le pot cădea victime.

De asemenea, personalul DGASPC-urilor și al centrelor rezidențiale pot apela la Telverde pentru informații suplimentare sau ghidaj în anume situații legate de pandemia actuală și pot beneficia și ei de suport psiho-social și emoțional pentru a răspunde bine provocărilor din activitatea de zi cu zi.

5.  Redeschiderea unităților protejate autorizate

La capătul unui amplu efort realizat de MMPS – ANDPDCA, în colaborare cu societatea civilă, Unitățile Protejate pot astăzi funcționa din nou. Procedura de autorizare a Unităților protejate (UPA) este în vigoare, aprobată prin Ordin de Ministru.

UPA este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Companiile și autoritățile publice, care vor să încheie acorduri de parteneriat cu unitățile protejate autorizate, trebuie să rețină faptul că noua lege prevede că, pot fi deduse din obligația de plată către bugetul de stat, doar produsele și serviciile realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități – http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

6.  Program de evaluare a accesibilizării

ANDPDCA a realizat prima analiză amănunțită a accesibilizării mediului fizic și informațional, care să poată fundamenta vitoarele măsuri în acest domeniu.

Cu sprijinul Băncii Mondiale și al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), care a realizat inspecții pe linie de accesibilizare la nivelul a 1.444 instituții (curți de apel, tribunale, judecătorii, AJOFM, CJPP, CJAS, școli, secții de poliție), dar și în urma analizei cadrului legal în materie, a mecanismelor de avizare a construcțiilor și de planificare a cheltuielilor pentru accesibilizare din instituțiile publice, astăzi ANDPDCA are o ”oglindă” a accesibilizării în România.

7.  Dinamizarea procesului de dezinstituționalizare

A fost finalizat procesul de închidere a unui centru de plasament de mari dimensiuni din Buzău, Complexul de Servicii Comunitare Nr. 2.

La finalul unui proces complex de dezinstituționalizare ce a presupus deopotrivă măsuri în sprijinul reintegrării in familie (cu sprijinul Fundației Sera România), dar și un plan coerent de închidere, coordonat și avizat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție (ANDPDCA), DGASPC Buzău a închis centrul de plasament Nr. 2 din Buzău.

Au fost achiziționate și dotate în municipiul Buzău 4 apartamente, cu capacitate de câte 6 locuri, acestea fiind organizate într-un serviciu rezidențial apartamente, care oferă un mediu prietenos și familial copiilor, fiind totodată organizate servicii de suport pentru integrarea socio-profesională.

Transferul copiilor dintr-un centru rezidențial mare în apartamente familiale a fost pregătit pas cu pas pentru a ne asigura că tranziția de la un mediu instituționalizat de viața în comunitate nu produce un stres emoțional supradimensionat.

8.  Asigurarea finanțării pentru centre RESPIRO ADULȚI – 2021

ANDPDCA a elaborat și promovat o hotărâre de guvern prin intermediul căreia se asigură finanțarea pentru înființarea serviciilor de tip respiro pentru ADULȚI și a determinat DGASPC să acceseze aceste fonduri, neutilizate de ani de zile.

9.  Reglementarea decontării carburantului pentru persoanele cu dizabilități – modificarea Legii 448/2006 și elaborare norme de aplicare

ANDPDCA a contribuit la amendarea Legii 448/2006 și a elaborat normele de implementare pentru ca persoanel cu dizabilități să poată deconta carburantul în situația în care nu utilizează biletele de transport

10.               Tehnologii asistive acordate inclusiv elevilor peste 18 ani și studenților prin voucherele ANDPDCA, inclusiv pentru afecțiuni bilaterale

A fost amendat contractul de finanțare al proiectului prin care se acordă vouchere în valoare de până la 5000 Euro pentru tehnologii asistive destinate persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, astfel încât să poată include elevii peste 18 ani, studenții și afecțiunile medicale bilaterale.

11.               Locuri dedicate pentru elevii cu CES în licee și școli profesionale (Parteneriat ANDPDCA-MEC)

În parteneriat cu Ministerul Educației, ANDPDCA a promovat asigurarea locurilor dedicate pentru elevii cu CES în învățământul liceal și profesional. Prima generație de elevi care au beneficiat de această măsură a fost în sesiunea din vara anului 2020.

12.                Dublarea bugetului pentru serviciile sociale – Noile Standarde de Cost.

După cinci ani de înghețare a valorii standardelor de cost pentru serviciile sociale, acestea au fost actualizate pentru toate categoriile vulnerabile de beneficiari: copii, adulți cu dizabilități, persoane vârstnice îngrijite în instituții sau la domiciliu și victime ale violenței domestice. Inițiată de ANDPDCA, Hotărârea 426/2020 stabilește valoarea reală a costurilor de îngrijire, supraveghere, întreținere, asistență, abilitare și reabilitare a tuturor categoriilor vulnerabile din serviciile sociale

0 comments on “RAPORT: 1 an de mandat la ANDPDCA

Leave a Reply

%d bloggers like this: