COMITET INTERMINISTERIAL - Decizia Asistată

Sesiunea 2 – Comitet Interinstituțional – Decizia Asistată

13 aprilie 2021. #Continuăm calendarul întâlnirilor de lucru privind reglementarea deciziei asistate pentru persoanele cu dizabilități.

Alături de specialiștii din cadrul Grupului de Lucru (MJ, MS, Ministerul Public, CSM, ANDPDCA, ONG) încercăm să identificăm cea mai eficientă soluție care să răspundă celor trei nevoi stringente:

1. Un set de măsuri temporare pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor,

2. Discuții tehnice pe marginea reglementărilor ce vizează deopotrivă drepturile patrimoniale și nepatrimoniale din Codul Civil, în contextul neconstituționalității punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități,

3. Un calendar de lucru pentru legea specială, care va reglementa mecanismele de suport pentru decizia asistată.

Este un ”șantier” complex, desfășurat pe mai multe planuri și care are nevoie de o analiză amănunțită a tuturor aspectelor în care se declină această reformă majoră în domeniul dizabilității.

Tocmai din acest motiv, va trebui să ne asigurăm că vom avea măsuri temporare adecvate și accesibile persoanelor cu dizabilități, famillilor acestora și instanțelor până la definitivarea acestui proces.

Un pas important înainte în acest demers îl constituie faptul că în acest moment avem o primă cartografiere, cu sprijinul Ministerului Justiției, al CSM și al DGASPC a datelor privind numărul cauzelor de punere sub interdicție, dosarele pe rol și o estimare a unui potențial număr de cereri ce ar putea fi depuse la instanțe pe parcursul anului 2021.

Cifrele reflectă o problematică socială importantă, care va necesita un efort serios de reglementare și un mecanism de implementare, bazat pe date și resurse la nivel de comunitate.

Mulțumesc partenerilor implicați în acest demers, care deși arid și complex, el va marca un moment de cotitură în Dreptul Civil românesc, dar și în istoria dizabilității din România.

Las aici aceste informații de etapă pentru că știu că la un moment dat vom vrea să știm de unde am pornit și care a fost parcursul către #reformă și #schimbare.

0 comments on “Sesiunea 2 – Comitet Interinstituțional – Decizia Asistată

Leave a Reply

%d bloggers like this: