COMITET INTERMINISTERIAL - Decizia Asistată JURNAL

Sesiunea 7 – Comitet Interministerial – Decizia Asistată

16 iunie 2021. Astăzi a avut loc ce-a de-a șasea reuniune a Comitetului Interministerial de Lucru în materia reglementării măsurilor de suport în luarea deciziei pentru persoanele cu dizabilități.

După un maraton intens de întâlniri de lucru, care au creionat aspectele cheie ale noilor reglementări, astăzi, la solicitarea expresă a reprezentanților Comitetului, am dorit să aflăm punctul de vedere consolidat al ANDPDCA pe marginea aspectelor discutate în ultimele două luni de zile.

Au fost reluate o serie de aspecte discutate în cadrul Comitetului, iar la final am agreat de principiu cu reprezentantul ANDPDCA asupra poziționării instituționale a mecanismului de evaluare a persoanei cu dizabilități în vederea instituirii diferitelor forme de suport în luarea deciziilor.

Urmează să avem o întâlnire de lucru cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Ministerului Muncii și Protecței Sociale și Ministerului de Afaceri Interne pentru a clarifica și agrea o serie de aspecte tehnice ce se vor regăsi în legislația incidentă domeniilor lor de activitate.

La nivel de principiu, vorbim despre un mecanism de suport în luarea deiziilor pentru persoanele cu dizabilități structurat pe trei nivele:

  1. Suport în luarea deciziei – procedură nejudiciară, care nu aduce atingere capacității legale, ci se poate pune la dispoziție pe cale administrativă,
  2. Consilierea judiciară – procedură judiciară, care oferă o măsură individualizată de suport doar pe anumite aspecte ale deciziilor de viață (influențează minimal și individualizat capacitatea legală),
  3. Reprezentarea – o procedură judiciară cu caracter excepțional, care va oferi o formă de protecție substanțială, reviziuibilă și care afectează capacitatea legală a persoanei.

Provocarea centrală a acestei reforme este identificarea pârghiilor instituționale și a actorilor centrali, locali, publici și privați, care sunt chemați să implementeze aceste măsuri, în condițiile unui sistem național de servicii și protecție fragil.

Vreau să mulțumesc tututuror partenerilor instituționali și din societatea civilă, care au ales să aibă o abordare constructivă, orientată pe soluții și mai puțin pe ”NU SE POATE”, în acest proces major de reformă în domeniul dizabilității.

Până la sfârșitul lunii iunie vom trage linie asupra aspectelor cheie ale acestei reforme, urmând ca partenerii de la Ministerul Justiției să decline conceptele agreate la nivelul tuturor reglementărilor incidente din Codul Civil și Codul de Procedură Civilă.

Simultan, ministerele de resort vor trebui să revizuiască o sertie de acte normative speciale și să dezvolte metodologii de implementare, cu sprijinul Comitetului.

0 comments on “Sesiunea 7 – Comitet Interministerial – Decizia Asistată

Leave a Reply

%d bloggers like this: