DIZABILITATE JURNAL

Sesiune de lucru Sub-programul de Autism

29 iunie 2021. Ne apropiem de finalul întâlnirilor de lucru pentru Sub-programul de Autism. Astăzi a avul loc a patra sesiune de lucru pentru reglementarea acestui Subrogram, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor, Reprezentanți ai Rețelei ROTSA și FEDRA, precum și medici psihiatri.

După numeroasele dezbateri din sesiunile de lucru pe marginea Sub-programului de Autism, s-au desprins următoarele concluzii:

1. Este imperios necesară reglementarea ocupației de analist comportamental.

2. Odată cu această reglementare, se vor putea opera modificările necesare la nivelul altor acte normative pentru a crea un mecanism de decontare mult mai suplu și mai eficient.

3. Până la noile reglementări (aflate în diferite faze de lucru și discuții), Sub-programul de Autism va funcționa conform normelor legale în vigoare.

4. A fost agreată o modalitate unitară de plată a logopezilor și psihoterapeuților,

5. Durata unei ședințe va fi reglementată explicit la 50 de minute,

6. Colegiul Psihologilor și reprezentanții Rețelei RO-TSA și FEDRA vor pregăti un punct de vedere consolidat cu privire la reglementarea Coordonatorului programului terapeutic al fiecărui copil sau adult pentru a asigura coerența și eficiența terapiilor efectuate în mod integrat.

7. CNAS a pregătit o serie de măsuri de flexibilizare a contractării derulate de medicii psihiatri de pediatrie pentru a putea acoperi zonele/ județele în care nu există medici psihiatri.

Psihiatria infantilă rămâne o specializare deficiară în România, motiv pentru care vor trebui găsite modalități de flexibilizare a procedurile existente de contractare și de stimulare a dezvoltării acesteia de către Ministerul Sănătății și CNAS.

Toate aceste măsuri vor fi integrate într-o Hotărâre de Guvern până în luna august de către CNAS și Ministerul Sănătății.

%d bloggers like this: