COMITET INTERMINISTERIAL - Decizia Asistată

Sesiunea 9 – Comitet Interministerial – Decizia Asistată

1 iulie 2021. Astăzi a avut loc cea de-a noua sesiune de lucru a Comitetului Interministerial de Lucru privind mecanismul de suport în luarea deciziei pentru persoanele cu dizabilități.

La capătul unor ample dezbateri cu toți partenerii și invitații în cadrul Comitetului, în cadrul acestei sesiuni au fost tranșate o serie de aspecte fundamentale:

  1. Evaluarea bio-psiho-socială se va concretiza în trei rapoarte separate diferite, realizate în sistem public sau privat, în funcție de opțiunea persoanlă, la solicitarea procurorului.
  2. Pe baza celor trei rapoarte, judecătorul va stabili măsura de suport în luarea deciziei individualizată și adecvată nevoilor persoanei.
  3. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății alături de colegiile profesionale dedicate vor dezvolta o metodologie de evaluare standardizată adecvată acestui scop, împreună cu indicatorii care vor fi concepuți din perspectiva funcționalității persoanei. În acest scop, va fi elaborat Ordin comun MMPS-MS.

Următoarea întâlnire de lucru în format fizic și complet a Comitetului va avea loc pe data de 15 iulie 2021 și va încheia seria reuniunilor tehnice ale Comitetului. Pentru restul aspectelor, care necesită încă elaborarea de propuneri și observații, acestea se vor realiza în format electronic, Cabinetul CS Mădălina Turza, urmând să asigure în continuare Secretariatul Tehnic.

Când Ministerul Justiției va avea o formă consolidată a textelor supise revizuirii din Codul Civil și Codul de Procedură Civilă, sva fi organizată o întâlnire strategică finală

Ulterior acestor etape, voi realiza Raportul final al Comitetului către Premierul României.

Ministerul Justiției va face demersurile necesare de punere în parcursul legislativ (transparență decizională, avizare) a proiectului de modificare a prevederilor celor două Coduri 

Comitetul Interministerial va funcționa în această formulă pentru sprijin ulterior acordat Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru metodologie și modificări de alte acte normative.

0 comments on “Sesiunea 9 – Comitet Interministerial – Decizia Asistată

Leave a Reply

%d bloggers like this: