COMITET INTERMINISTERIAL - Decizia Asistată DIZABILITATE JURNAL

Cea mai mare reformă în domeniul legislației privind persoanele cu dizabilități din România adoptată

În cadrul ședinței de guvern de astăzi a fost aprobată Legea privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, care va urma în scurt timp parcursul legislativ în Parlament.

În România, persoanele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale nu aveau dreptul să se căsătorească, să divorțeze, să fie părinți, să adopte copii și nu puteau accesa un credit bancar. Potrivit legii, multe dintre aceste persoane au fost puse sub interdicție de către instanțe.

Legea transpune o Decizie a Curții Constituționale din anul 2020 (Decizia CCR 601/2020), care a stabilit faptul că punerea sub interdicție a persoanelor cu dizabilități este neconstituțională.

În urma unui efort interinstituțional de reglementare fără precedent, coordonat de la nivelul Guvernului, cu sprijinul Ministerului Justiției, alături de partenerii instituționali și societatea civilă, a fost elaborat prezentul act normativ, care pune accentul pe autonomia persoanei cu dizabilități, a respectării voinței, preferințelor și nevoilor sale.

Este o abordare nouă în legislația națională, modernă, conform cu nevoile resimțite la nivel social și în practica instanțelor și în armonie cu exigențele internaționale și constituționale în materie.

Schimbări preconizate

Prin acest act normativ se creează un mecanism gradual de sprijin și ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, după cum urmează:

  1. Asistența pentru încheierea actelor juridice – o măsură de sprijin, care nu aduce atingere capacității legale a persoanei și care urmează a se institui pe baza voinței liber exprimate a persoanei cu dizabilități în fața notarului public.
  2. Consilierea judiciară –  o măsură intermediară de sprijin, instituită prin instanță, care aduce atingere capacității legale pe anumite paliere și în mod individualizat, pe baza unei evaluări psiho-medico-sociale a persoanei cu dizabilități. Condiția de instituire a acestei măsuri o reprezintă existența unei incapacități parțiale a persoanei cu dizabilități de a se îngriji de interesele sale, aspect care conduce, în principiu, la asistarea acestuia în participarea la viața socială, în ceea ce privește încheierea actelor, care implică bunuri și valori materiale (patrimoniale).
  3. Tutela specială – o măsură de ocrotire instituită prin instanță și va putea fi dispusă doar ca o măsură excepțională.

Proiectul cuprinde, totodată, o serie de garanții esențiale în beneficiul persoanei cu dizabilități, cum ar fi:

  • instituirea unui sistem gradual, în trepte, de dispunere a măsurilor de ocrotire,
  • perioade determinate de timp pentru care pot fi dispuse și prelungite acestea,
  • configurarea unor reguli privind reevaluarea periodică a regimului de ocrotire

Legea instituie o serie de soluții noi și în materia raporturilor personale (nepatrimoniale), pentru a ne asigura că fiecare persoană cu dizabilități are dreptul de a-și alege singură comportamentul în viața individuală, cum ar fi:

  • Căsătoria: legea prevede că persoana aflată sub consiliere judiciară sau tutelă specială se va putea căsători, cu instituirea, în mod corelativ, a unui control preventiv eventual, prin obligația viitorului soț care se află sub un regim de ocrotire de a-l informa pe ocrotitorul său legal despre intenția de celebrare a căsătoriei.
  • Divorțul: se propune ca şi cel pus sub consiliere judiciară sau tutelă specială să poată divorţa prin acord, însă numai pe cale judiciară, instanța de tutelă urmând să verifice, cu ocazia soluționării cererii, dacă acordul soților pentru desfacerea căsătoriei este liber și exprimat în cunoștință de cauză;
  • Autoritatea părintească: în cazul părintelui pus sub consiliere judiciară, instanța de tutelă poate hotărî ca drepturile și îndatoririle cu privire la bunurile copilului să fie exercitate doar de celălalt părinte; când cel ocrotit exercită singur autoritatea părintească, instanța de tutelă hotărăște, în funcție de împrejurări, cu privire la instituirea tutelei asupra copilului acestuia.
  • Adopția: spre deosebire de actuala reglementare potrivit căreia, în cazul persoanei ocrotite, consimțământul la adopția copilului său este dat de tutore, prin această lege se propune ca părintele pus sub ocrotire să consimtă la adopția copilului său, în măsura în care aceasta poate să-și exprime voința.

Pentru mandatul de ocrotire a fost configurată o procedură suplă, simplă și rapidă de încuviințare a acestui contract, de competența instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana cu dizabilități.

Informații de Background:

Conform datelor statistice oficiale furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în perioada 2011-2020, 46.000 de cauze au fost soluționate cu decizii de punere sub interdicție, iar în prezent, pe rolul instanțelor există aproximativ 4.500 cauze cu același obiect.

Suplimentar, din datele colectate cu sprijinul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) pe parcursul anului 2021, aproximativ 3.000 de copii cu certificat de încadrare în grad de handicap grav vor împlini 18 ani, fapt care va conduce probabil la un număr consistent de dosare la instanță, prin intermediul cărora se va solicita o măsură de ocrotire.

Briefing de presă

0 comments on “Cea mai mare reformă în domeniul legislației privind persoanele cu dizabilități din România adoptată

Leave a Reply

%d bloggers like this: