COPII DIZABILITATE JURNAL Programul DIN GRIJĂ PENTRU COPII TRAFIC DE PERSOANE

Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile

Hotărârea de Guvern aprobată stabilește măsurile de organizare și funcționare ale Departamentului pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, structură înființată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului prin OUG nr. 105/2021 privind aprobarea Programului Național de suport pentru copii, în contextual pandemiei de Covid-19 – Din grijă pentru copii.

Departamentul va funcționa în subordinea prim-ministrului și va fi finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretarialului General al Guvernului.

Rolul Departamentul este de a contribui la implementarea efectivă a măsurilor din cadrul Programului Național de Suport pentru Copii – DIN GRIJĂ PENTRU COPII, prin coordonarea, monitorizarea, evaluarea și comunicarea măsurilor cuprinse în Program.

De asemenea, Departamentul va facilita  cooperarea interinstituțională și monitorizarea măsurilor în domeniul categoriilor vulnerabile în vederea implementării efective a documentelor programatice în domeniu, și va contribui la crearea  de mecanisme de responsabilitate socială comunitară, bazate pe implicarea și colaborarea actorilor sociali din mediul public și privat.

Departamentul va fi condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. Departamentul are de 6 posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

În  realizarea atribuțiilor sale, Departamentul cooperează cu instituții și organisme de drept public sau privat care au responsabilități în coordonarea implementării obiectivelor și prevederilor convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul drepturilor copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturilor victimelor traficului de persoane ori din domeniile convergente cu domeniul incluziunii sociale, ratificate de România.

Totodată, hotărârea prevede modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin HG nr. 681/2018.

Astfel, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei naționale împotriva traficului de persoane, funcționează Comitetul de monitorizare a implementării Strategiei format din reprezentanți la nivel decizional ai instituțiilor implicate și coordonat de prim-ministru, prin consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Secretariatul Comitetului se asigură de Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile, cu sprijinul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

0 comments on “Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile

Leave a Reply

%d bloggers like this: